1st Mention – Petre Ion Florin Vasilescu

Moto: “Pseudokinegetikos”

CHIBIȚ LA NAȘTEREA UNEI LEGI

Am dat, dar nu spun cum, de-un document,
Strunjit într-o comisie anume,
Formată strict din membri-n parlament
Sau în guvern, de-aiurea, de prin lume …

Aveau ca scop aleșii, să dezbată
Și ca dintr-un dicționar să spună
Ce este o minciună gogonată,
Ori de-i prea greu, ce este o minciună!

Erau de trebuință, se-nțelege,
Aceste chei, soluții și proptele,
Să mai clocească neamului o lege –
Cu biruri și amenzi pe minciunele!

Cum nu prea vreau, stimabili cititori,
Să m-acuzați c-aș face pe nebunul,
Traduc ce-au zis distinșii vorbitori,
Cu gura din dotare – câte unul:

„Eu sunt, mă știți, mai cult, bisericos,
Tot blestem diavoleștile minciuni,
Urmez doar drumul just, simandicos,
Și-am strâns pios averi, cu-nșelăciuni!”

„Io-s încă tânăr, duc o viață bună,
Dar zăbovesc ades pe la farfuze
Și-mi amuțesc nevasta cu-o minciună,
Când m-a găbjit și dă mărunt din buze!”

„Sunt un pescar și vânător sportiv
Licențiat, dar știți cum se vorbește,
Că noi turnăm gogoși, laudativ,
Cu leii strânși sau cu balena-pește!”

„Eu spun pe șleau, când nu sunt șefi de față,
Doar adevăru-n plesnet de cuvinte …
Nu pot minți, că-s urgisit pe viață
Să n-am un strop de ținere de minte!”

„Sunt ghem de nervi, când la televizor,
Toți mint de-ngheață puțul, permanent,
Că noi dormim sau ne caftim de zor,
În lăbărțatul nostru parlament!”

„Minciuna e din veac otrăvitoare,
Aceasta este și părerea mea,
Dar doar pentru popor, că unde oare,
E-o nadă mai tentantă decât ea?”

În goana după voturi, disperați,
Prin mahalale și-n emisiuni
TV, ce măiestrit expectorați
Brașoave gârlă, ca promisiuni!

„Dom’președinte, sincer, ne jigniți,
Chiar și miștoul are un hotar …
Dar dumneavoastră, nu mai ruginiți,
De trei decenii, tot parlamentar?”

Să nu te iei de mine, băi țărane
Ce ești, un hoț și-un delapidator;
Când eu tronam prin funcții barosane,
Tu stai c-o vacă-n câmp, ca sugător!

Minciuna, zic, pe-un muribund l-alintă,
Preschimbă-ntr-o vestală o cocotă,
Se-ndeasă și-un nevinovat să mintă –
Stâlcit de-anchetatori pentru o iotă!

Propun să încheiem aici gargara,
Să trecem la concluzii cu minciuna,
Să pricopsim cu înc-o lege țara,
Că mie, vă spun drept, îmi e totuna …

„In corpore”, legal, să parafăm
O hotărâre pentru totdeauna:
Cum cinstea și dreptatea salvgardăm –
O fake news merge, dar blamăm minciuna!

SENZAȚIONAL, SFÂRȘITUL LUMII!

O veste-ngrozitoare umblă-n lume:
Din cosmosul imens, făr-de hotare,
Un meteor – necunoscut, dar tare –
Ne va lovi într-un răstimp anume …

Deruta e de-acum, pustiitoare –
Savanții spun că nu e loc de glume,
Guvernele nu știu cum să îndrume
Popoarele-n delir și desperare …

Izbește solul morții, blestematul,
Oceanu-nghite ca-n coșmar uscatul
Și tot ce-i viu, dispare în genune …

Vulcanii scuipă foc ce devastează …
Doar un operator cu sârg filmează –
Noi fake news pentru-o televiziune!

APOLOGIA UNUI NEOLOGISM

Am prins un job de fală, în televiziune,
La un patron și mentor cu-o nouă viziune
Despre reclame, știri, campanii de votare,
Dezmăț …și milioane, ce-i sar în buzunare!

Dacă se iscă-n lume vr-un pui de tărăboi,
Vorbim cu ochii-n lacrimi de-atomicul război
Ce face praf avântul vădit de demnitari,
S-adauge-o băncuță la bieți pensionari!

Dac-un distins Ferrari se suie pe trotuar,
Noi dăm pe post carnagii, cortegiul mortuar,
Coroane, popi, coșciuge, schilozi, copii orfani,
Iar la patron se-ngroapă „pomana” de la fani …

Când divele ce cântă la nunți în cartier,
Vrăjesc vreun suporter cu fițe de boier,
De pe platoul nostru spre glorie țâșnesc,
Iar munți de bani seiful știut, îl năpădesc!